Wu

Deze stijl is verwant aan de Yangstijl. De handvorm van de Wu-stijl is, vergeleken met de Yang-stijl, zeer compact en wordt langzaam en ononderbroken uitgevoerd.