45- Wú-stijl

De Wú-stijl heeft zich ontwikkeld vanuit de oude Yang-stijl van Yang Lushan. De grondlegger is Wú Jian Quan (1870-1942), een leerling van Yang Banhou, de zoon van Yang Lushan.
De Wústijl is een zeer compacte stijl. De bewegingen zijn meer gesloten dan de ruime, open bewegingen van de Yang-stijl. Openen en sluiten zijn subtiel en klein. De vorm wordt langzaam en ononderbroken uitgevoerd. Zo vloeien alle bewegingen ontspannen in elkaar over. De Wú-stijl heeft een meer verinnerlijkt karakter dan de Yangstijl.